Een tuin om van te genieten begint met een goed plan!

Tuinontwerper

Het creëren van een tuinontwerp is een samenwerking tussen de opdrachtgever en de tuinontwerper. De tuinontwerper heeft als primaire taak ervoor te zorgen dat de wensen en eisen van de opdrachtgever tot uiting komen in het tuinontwerp. Hierbij houdt de tuinontwerper rekening met de mogelijkheden die de tuin of de buitenruimte van de opdrachtgever biedt.  Dit resulteert in een tuinontwerp met een echte meerwaarde voor de opdrachtgever. Opdrachtgevers waarvoor de tuinontwerper werkt variëren van particulieren tot bedrijven of woningstichtingen. De tuinontwerper werkt schetsen uit voor bijvoorbeeld klassieke tuinen, kleine tuinen of moderne tuinen.

Werkwijze tuinontwerper

Ieder nieuw tuinproject start de tuinontwerper met een inventarisatie bij de opdrachtgever. Tijdens deze fase kan de opdrachtgever de wensen kenbaar maken aan de tuinontwerper. Deze bekijkt op zijn beurt de tuin of buitenruimte en alle mogelijkheden die de ruimte biedt. Na de inventarisatiefase gaat de tuinontwerper aan de slag met de schetsen. In de schetsfase worden meerdere schetsmatige ontwerpen opgesteld. Samen met de opdrachtgever worden de schetsen besproken. Na het kiezen van het meest passende schetsontwerp werkt de tuinontwerper het tuinontwerp definitief uit en kan de tuinaanleg starten.

Neem direct contact met ons op »